Website Paroki St. Fransiskus Asisi Tebet sudah pindah domain
Anda akan dialihkan ke domain yang baru dalam (10) detik...Jika pengalihan tidak berhasil silahkan klik DISINI untuk beralih secara manual

Jl.H.Ramli No.24, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870 | Tel (021)8303111 | Fax (021)8318217 | E-mail sanfransis@gmail.com

SELAMAT DATANG, PINTU PESTA TUHAN TELAH TERBUKA UNTUK ANDA, SILAHKAN MASUK... "Sesungguhnya Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah Kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dengarkanlah perkataannya" (Kel 23:20-21)

Halaman Muka | Renungan Harian | Dewan Paroki | Wilayah dan Lingkungan | Foto

Kamis, Mei 03, 2012

3 Mei 2012
Pekan PASKAH IV
Pesta St. Filipus dan Yakobus, Rasul (M)

Kata Yesus kepadanya: ”Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.”Kata Filipus kepada-Nya: ”Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.” Kata Yesus kepadanya: ”Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-peker­jaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu: Sesung­guhnya barang siapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.”

Renungan
Rasul Filipus adalah seorang Betsaida. Dan Yakobus adalah anak Alfeus, bukan saudara Yohanes. Ia biasa disapa Yakobus Muda untuk membedakannya dari Yakobus Tua, saudara Yohanes. Keduanya kurang disebut dalam Injil, namun telah memberi peran besar dalam pertumbuhan Gereja awal. Filipus pada akhir hidupnya disalibkan dengan kepala ke bawah sama seperti Petrus. Sedangkan Yakobus Muda pada masa penganiayaan di Yerusalem tetap tinggal di sana dan diangkat menjadi Uskup pertama di Yerusalem. Bersama Paulus ia berperan besar pada Konsili pertama di Yerusalem dan berhasil mempertobatkan banyak orang Yahudi di sana. Ia amat tekun dalam doa dengan matiraga yang keras. Kesaksian hidup dua rasul ini menjadi sokoh guru yang teguh dalam perkembangan Gereja awal dan seterusnya hingga abad ini.

Kesaksian-kesaksian hidup para rasul ini menghantar kita semua kepada kebenaran yang sama, yakni Yesus—jalan, kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran dan hidup ini bukan dari diri-Nya sendiri melainkan dari Allah, yang telah mempersatukan Diri di dalam Dia. Untuk itu Yesus memberi jaminan: ”Apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya.” (Yoh. 14:13–14).

Jalan yang ditempuh Filipus dan Yakobus, yang hari ini kita peringati pestanya, sampai akhir hidup mereka adalah jalan yang menghantar mereka kepada kebenaran dan hidup Yesus sendiri. Semoga kita pun bisa menjadi jalan, kebenaran dan hidup bagi orang lain.

Yesus, hantarlah aku untuk memasuki jalan yang telah Engkau lalui. Amin.

Diambil dari Ziarah Batin 2012

0 comments: